Tider & Priser

För tider se kalendern

Vårterminen 2019 (1 jan - 31 jul)
1 ggr träning: 90 kr
10 kort: 700 kr
Terminsavgift all träning: 2100 kr
Terminsavgift kroppsbalans: 990 kr
Terminsavgift Familj: 2700 kr
Personlig löpträning 1-2 personer 3 tillfällen: 900 kr

Start vecka 4
15 veckor löpträning 2 pass/vecka 1195 kr

Barn upp till 16 år gratis i målsmans sällskap.

Bankgironummer:5982-6008

Vill Ni veta mer ring
tel:0701-310076 eller maila Här.

 
 

 

Nyhet!
Samarbete med Team Sportia
from 1 oktober!
Du som har ett giltigt träningskort hos oss så som tio kort samt terminskort får mot uppvisande av kortet 20% på träningsskor och träningskläder (ordinarie priser). 10% på resten av sortimentet och även nedsatta priser.

Vi är nu anslutna till
Wellnet hälsoportal
och benify

Kommande
.

tider se kalendern